انتخابات آمریکا 2020 و تاثیر آن بر بازارهای مالی بین المللی و بورس

903
کاری از کارگزاری بین المللی ویندزور - اجرا: مهندس علی نورانی. دسترسی به ویدئو های بیشتر : http://bit.ly/33koGIa
pixel