درگیری یکی از عوامل برنامه با مجری در برنامه طبیب

4,702

یکی از عوامل برنامه ، ناخوداگاه وارد استودیو شده و به شکلی عجیب با مجری درگیر می شه ...

pixel