در تاریخ ثبت شد که..

211
️ از ۵ بهمن ۱۳۸۵ تاکنون به لطف الهی ۸۵۰ جلسه کرسی نظریه‌پردازی کلبه کرامت توسط استاد حسن عباسی برگزار شده.. اما در تاریخ ثبت شده که.. ️سید محمود علوی وزیر اطلاعات توانست این دوره را در جلسه ۸۵۰ آن متوقف کند. ️استاد حسن عباسی به دلیل شکایت سید محمود علوی وزیر اطلاعات از ۲۲ مرداد در حبس به سر می‌برد. کانال رسمی اندیشه‌جویان استاد حسن عباسی @Hasanabbasi_students
pixel