پشت صحنه برنامه آغاز یک پایان(۹۸,۰۳,۲۲) - بخش اول

69

پشت صحنه برنامه آغاز یک پایان با موضوع بحران لیبرال دموکراسی در جهان و تضعیف آمریکا، در گفت و گو با : دکتر روح الامین سعیدی(مجری) و دکتر امیر محبیان (تحلیلگر سیاسی)