نجات یک بهله عقاب در بیمارستان تخصصی دامپزشکی دکتر حسن زاده

193

یک بهله عقاب که بر اثر تیراندازی زخمی شده بود پس از جراحی و درمان در بیمارستان تخصصی دامپزشکی دکتر حسن زاده رهاسازی شد.

dhhvethospital 1 دنبال کننده
pixel