پلاسماجت و برداشتن اسکار زخم

62
کژال 0 دنبال‌ کننده
برداشتن گوشت اضافه از روی زخم و یکدست سازی پوست به وسیله ی پلاسماجت توسط مربی بین المللی مراقب پوست
کژال 0 دنبال کننده
pixel