داستان شناخت مغز

1,766

چطور در بسیاری از تمدن های گذشته "قلب" مرکز احساسات و عواطف انسان در نظر گرفته می شد و برخی از دانشمندان آن دوره مغز را عضو مهمی به حساب نمی آوردند. این تفکر چگونه در طول زمان تغییر کرد؟ در دومین نشست علمی سیتاک، دکتر رضا پناهی، دبیر کمیته دانشجویی ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی، درباره ی تاریخچه شناخت مغز و تغییر تصورات ما نسبت به این عضو از بدن در طول تاریخ توضیح داد.

علوم شناختی
علوم شناختی 126 دنبال کننده
فاطمه

فاطمه

1 سال پیش
سخنرانی بسیار جالبی بود. اینجا اطلاعات خیلی خوبی در مورد تاریخچه علوم شناختی در ایران داره: http://irancognitivescience.com/1396/05/22/تاریخچه_علوم_شناختی_در_ایران/