پایان نشست شورای امنیت علیه ایران، تقریبا هیچ!

159

حتی هم پیمانان آمریکا هم ایران را محکوم نکردند و جلسه تقریبا هیچ نتیجه ای نداشت.

roshangari@
roshangari@ 1.4 هزار دنبال کننده