تاریخچه لوگو باشگاه آرسنال

103

باشگاه آرسنال ، کارگران کارخانه تسلیحات در لندن تیم فوتبالی را در سال 1886 تاسیس کردند