چه قالبی برای میز رزینی انتخاب کنم؟ - قسمت پنجم

4,666

قسمت پنجم آماده شد. در این قسمت حامد شاهسوندی شما را با قالب پلکسی آشنا میکند.اگر مجموعه آموزشهای 6 مرحله ای ساخت میز رزینی یا میزهای ترکیبی (epoxykar.com)را دنبال کرده باشید حتماً این سوال برایتان پیش آمده چه قالبهایی قابل استفاده برای ساخت میز رزینی هستند؟ آیا از قالب سیلیکون هم برای ساخت میز میتوان استفاده کرد؟ و .. این دوره به صورت تدریجی در سایت اپوکسی کار قرار میگیرد. http://epoxykar.com