آموزش ادغام دوتصویر باهم بافتوشاپ

103
zoomlook
zoomlook 14 دنبال‌ کننده

بااستفاده از ابزارفتوشاپ و تغییر نور عکس سوژه آن را باعکس دیگر ادغام میکنید.

zoomlook
zoomlook 14 دنبال کننده