آموزش پخت " آلبالو پلو شیرازی " به به چه شود !!!!!!!!!1- شیراز

565
طرز تهیه آلبالو پلو شیرازی در برنامه کاشانه مهر شبکه فارس.
pixel