سیستم های فضایی صنایع هوا و فضای ترکیه

507

مرکز مونتاژ ،یکپاچه سازی و تست (AIT) سیستم های فضایی صنایع هوا و فضای ترکیه یکی از مراکز فعال در برنامه های فضایی ملی و بین المللی می باشد که قادر به پشتیبانی فعالیت های ساخت و AIT ماهواره های مدار LEO و GEO است .از جمله کارهای انجام شده توسط این مرکز تست و آماده سازی ماهواره های GÖKTÜRK بود .

مجید
مجید 313 دنبال کننده