ترفند استخراج متغیر‌های بورس برای آدم‌های کم حافظه

166
اگر مثل من نمی‌خواید به حافظه اعتماد کنید، و در ضمن یک کامپیوتر دارید، و به خاطر داشتن یک کامپیوتر نمی‌خواید درختی رو قطع کنید و اون متغیر‌ها رو روی کاغذ بنویسیذ، پس لاگش کنید!
tyyi.net 36 دنبال کننده
pixel