استراتژی فیفا برای کیفیت بهتر روز زمین چمن فوتبالی

135

فیفا به این نتیجه رسیده که از چمن مصنوعی برا توسعه و ترویج فوتبال استفاده بکنه و یکی از دلایل اش هم مقاومت چمن مصنوعی در برابر شرایط جوی و بهره برداری بیشتر هست که چمن مصنوعی فوتبالی رو جایگزین چمن طبیعی کرده . برای اطمینان از این موضوع هم در سال 2001 برنامه کیفیت فیفا رو ایجاد کرده که بعد از تست و آزمایش های متعدد تخصصی روی چمن مصنوعی تاییدیه ای مبنی بر کیفیت مورد تایید فیفا صادر میکنه