میگوماهی شیاردار: Centriscus scutatus

60
میگوماهی شیاردار (Centriscus scutatus)، تنها میگوماهی فهرست‌شده در آب‌های ایران است. در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و دریای عمان، به این ماهی سلساب می‌گویند. این ماهی بیشتر در مجاورت صخره‌ها به سر می‌برد. شنای خاص عمودی و زندگی گله‌ای در این ماهی دیده می‌شود. میگوماهی قابل نگهداری به عنوان ماهی آکواریومی است و برای تهیه پودر ماهی نیز استفاده می‌شود. در مورد میگوماهی ایران بیشتر بدانید: http://fishbase.ir/species/persiangulf_gulf_of_oman/Centriscus-scutatus.html
pixel