مقدمه ای بر نوروساینس (13)

80
80 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

مقدمه ای بر نوروساینس، تهیه شده توسط سرکار خانم دکتر ستاره فرخی، کار مشترک دانشکده فناوریهای نوین پزشکی و دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

pixel