4 ایده برای کمک به مدیران جهت شناسایی رفتارهای غلط خود

123
ایده آل کوچینگ 20 دنبال‌ کننده
در این ویدئو 4 نکته ذکر شده است که به هر مدیر و صاحب کسب و کاری کمک می کند تا رفتارهای غلط مدیریتی خود را شناسایی کند. اطلاعات بیشتر در سایتwww.idealcoaching.ir
pixel