صحبت های رئیس جمهور علیه آمریکا در نشست شانگهای

1,340

صحبت های روحانی در نشست شانگهای (98/03/24)

کلاکت
کلاکت 10.9 هزار دنبال کننده