خودت رو لو نده ....- استاد حسین انصاریان

3,859
بنده ی من نیازی نیست گناهانت رو به کسی به جز خودم بگی رمضان98-تهران،حسینیه همدانی ها لینک سخنرانی:http://www.erfan.ir/farsi/sound/newview/15302#
pixel