سربازی که خاطرات جنگش را نمی نویسد جنگش ناقص است

192

مستند «متولد آذر» زندگی و زمانه "مرتضی سرهنگی" چهره برگزیده هنر انقلاب و پژوهشگر پیشکسوت دفاع مقدس می پردازد. http://cmmt.ir/584