عطیه

64
با توجه به اینکه بسیاری از خانواده ها خصوصاً در روز های پایانی سال بعد از خانه تکانی و خرید وسایل نو نمی دانند وسایل سالم قبلی را چکار کنند؛ خیریه کریمان طرح عطیه را با هدف جمع آوری و ساماندهی این وسائل و رساندن آن به خانواده های نیازمند آغاز کرده است.
KarimanCharity 3 دنبال کننده
pixel