رامین ربیعی | دیوانه و امیدوار به سوی رویاهایمان | TEDxATU

29
آیا شکست به معنای ناامیدی است؟ آیا امید به معنای موفقیت است؟ چگونه باید به اهداف خود برسیم؟ رامین ربیعی به این سوالات پاسخ می‌دهد.
filimo
می خواهم زنده بمانم - فصل 1 قسمت 7
%97
فرخی که به آزادی ناگهانی نادر سرمد مشکوک شده بود، او را تعقیب می کند و اطلاعات تازه ای از آنچه که در این مدت نمی دانسته به دست می آورد. از طرف دیگر کاوه و عماد و شیوا نقشه ای را که با انجام آن می توانند مفتاح را راضی کنند دست از سر کاوه بردارد، عملی می کنند.
pixel