برنامه « ترنم جام » ؛ شبکه جهانی جام جم ، تاریخ پخش : 15 اسفند 98

160

10639 - “ترنم جام “پنجشنبه (5 مارس 2020 ) ؛ علی نفری(خواننده)، پیمان قیلاوی نژاد (پیانیست) و اعظم قاسمپور (شاعر)اجرا؛ محمود رضا قدیریان. برنامه های شبکه درزمان پخش از آنتن ، به صورت زنده درسایت شبکه جهانی جام جم به نشانی www.jjtvn.ir قابل مشاهده میباشد.

pixel