آیا شرایط وام ازدواج تغییر کرد؟

96
وام ازدواج اگرچه هدفش تسهیل ازدواج جوانان است اما شرایط پرداخت آن باعث شده بود خیلی از زوج ها نتوانند از آن استفاده کنند.
pixel