همایون شجریان - آلبوم شب جدایی - تصنیف ناز و فتنه گری

2,912

همایون شجریان نتصنیف ناز و فتنه گری (نام عاشق) - آلبوم شب جدایی تو و ناز و فتنه گری من و افغان سحری تو و چو گل دل آزاریها من وچو مرغ شب زاریها ما را در سایت لوحینه به ادرس www.lohine.com دنبال کنید.

لوحینه
لوحینه 306 دنبال کننده