چطوری به کودکمون عذرخواهی کردن رو یاد بدیم ؟

106

هر عذر خواهی ۳ بخش داره و بخش سوم و مهم آن جبران کردنه . جبران کردن یکی از راه های تنبیه هم محسوب میشه .. چطوریش رو با هم تو ویدئو ببینیم

Svadoudi
Svadoudi 2 دنبال کننده