مسابقه نجات تخم مرغ

410

برگزاری مسابقه علمی طراحی سازه نجات تخم مرغ در پایگاه بسیج امام خمینی ره مسجد امام رضا ع کاشمر طرح شهید بهنام محمدی مدرسه بصیری