نرم افزار جامع مدیریت داروخانه تبیان از نگاه داروخانه دکتر بنی فاطمی

1,365
آقای دکتر حمید بنی فاطمی، موسس داروخانه دکتر بنی فاطمی تهران، از مزایای استفاده از نرم افزار جامع مدیریت داروخانه تبیان می گوید.
filimo
خوب، بد، جلف: رادیواکتیو - فصل 1 قسمت 6
%89
با وجود تلاش های دکتر برای مخفی نگاه داشتن ماجرای گروگانگیری و مجروح شدن پژمان، با تلاش های خستگی ناپذیر خانم بشارتی ماجرا به صدر اخبار می رسد و فیلم و عواملش در مرکز توجه رسانه ها قرار می گیرند. از آن سو فربد و تیمش در تلاش برای ورود به مقر حسام و دستیابی به بشکه کیک زرد هستند که با توجه به شرایط محله کار آسانی نیست....
pixel