از شورای نگهبان میخواهم از حق الناس نگذرد!

4,746

رحیمی

3 سال پیش
خار در چشم و استخوان در گلو. امیدمون به شورا بود....

شیخ کلک

3 سال پیش
اقای رییسی توقع ما از شورای نگهبان این بود که از رای مردم صیانت کند
pixel