جلسه اول فیزیک کنکور استاد:میرحسینی

338
آی کلاس
آی کلاس 7 دنبال‌ کننده

درس فیزیک که دارای اهمیت ویژه ای برای دانش آموزان کنکوری می باشد،با بهترین شیوه تدریس توسط استاد امیر میر حسینی با رزومه زیر و به صورت آنلاین در اختیار دانش آمزان قرار می گیرد: مدرس سابق : اندیشه سازان ، فائق ، هدف ، ماهان ، پرستو ، علوم ، کوشش ، خرد ، نرجس و ... مؤلف : مبتکران ، اندیشه فائق ، نشر دریافت ، قلم چی و ...

آی کلاس
آی کلاس 7 دنبال کننده