مجله ماشین مسابقه : مسابقات بین المللی گشت جاده ای 2019

52

فیلم مسابقات گشت جاده ای 2019 روسیه به میزبانی ایران برای مطالعه خبر به لینک زیر مراجعه کنید : https://carak.ir/car-race-mil-2019/