ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

آموزش اعضا/ بخش سوم - وظایف عوامل و دست اندرکاران شعبه قبل از شروع رای گیری

278
وزارت کشور 97 دنبال‌ کننده
278 بازدید
اشتراک گذاری
موشن گرافی | آموزش اعضای شعب اخذ رای/ بخش سوم - وظایف عوامل و دست اندرکاران شعبه قبل از شروع رای گیری
pixel