وقتی مشغول گپ های عاشقانه زدن هستی و همه می شنوند ◀ سکانس طنز از «خانه به دوش»

355
وقتی در موتر مصروف گپ های عاشقانه زدن هستی و صدات از بلندگو پهش میشه...
حمال طلا
%73
کارگردان: تورج اصلانی مدت زمان: یک ساعت و 26 دقیقه
حمال طلا
pixel