آموزش شناسایی محیط های شهری با دقت بالا

191
این ویدئو به معرفی محصول شناسایی و تشخیص محیط های شهری با تصاویر سنتینل 1 و 2 می پردازد. برای تهیه محصول به لینک www.girs.ir مراجعه کنید.
pixel