سی و دومین نمایشگاه ملی صنایع دستی

242
سی و دومین نمایشگاه ملی صنایع دستی تاریخ برگزاری: سه الی نه شهریور ۱۳۹۸ محل برگزاری: تهران ، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی سالن های ۸، ۹، ۱۰، ۱۱ و ۲۵ ساعت بازدید: ۱۰ الی ۱۸
pixel