برای جذب افراد بهتر است از چه نوع داستانی استفاده کنیم؟

29
برای جذب افراد بهتر است از چه نوع داستانی استفاده کنیم؟ www.behtarinbayan.ir
behtarinbayan 33 دنبال کننده
آقازاده - قسمت 12
%95
کارگردان: بهرنگ توفیقی مدت زمان: 52 دقیقه
آقازاده - قسمت 12
pixel