مصاحبه با احسان طریقت

1,321

قهرمان بودن یه انتخابه. صحبت های احسان طریقت در رابطه با کمپین قهرمان کسب و کار خودت باش!

زرین پال
زرین پال 293 دنبال کننده