برترین گلهای ساموئل اتوئو برای اینترمیلان

577
ساموئل اتوئو یکی از برترین مهاجمان تیم اینترمیلان
کلاکت اسپرت 11.6 هزار دنبال کننده
pixel