جزئیات عفو رهبری در سال 1398

100

گروه وکلای دادشید متشکل از تعدادی از وکلای پایه یک دادگستری در قالب وکالت مشاوره حقوقی و ارائه خدمات حقوقی شمار را در مسائل و مشکلات حقوقی یاری می رساند. www.dadshid.com

زنده
هم اکنون، پخش زنده کنسرت رضا یزدانی
pixel