گیت فروشگاهی.دزدگیر مغازه

350
گیت فروشگاهی در برند های مختلف و در دو تکنولوژی کلی ارائه شده است که به RF و AM تقسیم میشود و تکنولوژی AM بدلیل بروز بودن دارای خرابی کمتر میباشد
pixel