شرکت علی بابا چیست و چه می‌کند!؟

277

بازار سنتی در طی ۱۰۰ سال گذشته شاهد تغییرات اندکی بوده‌است وجود یک خریدار، وجود یک فروشنده، که به یک معامله منجر می‌شود. و شاید بتوان گفت که هیچ شرکتی به اندازه ی علی بابا، تجربه ی خرید و فروش قدیمی خود را تغییر نداده است.. .........................................................................نيکپيام رسانه کسب و کار ايرانيان .........................................................................www.nikpayam.com/news