ریشه مخالفت ها و خصومت های آمریکا با روسیه و ایران چیست

125

برجسته سازی ادعای بازگشت جنگ سرد از کجا نشات می گیرد؟ بررسی مناسبات ایران و روسیه در گفت وگوی بنفشه غلامی، خبرنگار روزنامه ایران، با لوان جاگاریان سفیر روسیه در ایران. متن گفت وگو در ایران آنلاین: ion.ir/News/442202 @GeraaMedia