نظر جناب آقای مرتضی زاده درباره ورکشاپ تکه چوبهای پولساز-اپوکسی کار

295

ششمین دوره ورکشاپ تکه چوبهای پولساز برای ساخت میز رزینی در تاریخ 9 آذرماه توسط گروه آموزشی اپوکسی کار در تهران برگزار شد. نظرات شرکت کنندگان این دوره راهنمای کار ما است. آموزش گام به گام ساخت میز چوبی با رزین اپوکسی در سایت اپوکسی کار موجود است. برای اطلاع بیشتر در مورد ورکشاپ به صفحه زیر مراجعه کنید: http://epoxykar.com/product/woodworkshop/