تاریخ واقعه کربلا به روایت تعزیه در حسینیه قدیم کمرد قسمت 28

129
تاریخ واقعه کربلا به روایت تعزیه در حسینیه قدیم روستای کمرد قسمت 28 شهر کوفه شام گاه 8 ذی الحجه سال 60 ه ق بعد از آنکه کوفیان مسم را در جهاد علیه ابن زیاد تنها گذاشتند مسلم در تاریکی کوچه های کوفه به خانه پیره زنی به نام طوعه پناه آورد تا ببیند فرجام کار چه خواهد شد از آن طرف ابن زیاد فرمان داد تا درکوفه اعلام کنند که هر کس به مسلم ابن عقیل فرستاده حسین ابن علی ع پناه داده باشد دودمانش را به باد خواهد داد پسر پیره زن وقتی به خانه مراجعت کرد نسبت به رفتار مادر مشکوک شد و جویای احوال او شد که ...
pixel