بررسی تکنولوژی شبیه ساز خورشیدی و خورشید مصنوعی - زمین تخت و گنبد آسمان

416
Ariosophist
Ariosophist 102 دنبال‌ کننده

در دنیایی که اکنون در آن زندگی می کنیم همه چیز برپایه دروغ شکل گرفته، زندگی دروغین، اهداف دروغین، فرهنگ دروغین، مذاهب دروغین، خورشید دروغین، ماه دروغین، زمین دروغین، خدای دروغین و ... دنیایی که در آن زندگی می کنیم در واقع همان ماتریکس است و باید ذهنمان را از این دنیای دروغین آزاد کنیم تا به حقیقت برسیم. Flat Earth - Sun Simulator - Fake Sun - Dome

Ariosophist
Ariosophist 102 دنبال کننده