۱۲آذرماه.روز جهانی معلولین مبارک .

80
فروهه بهرامی
فروهه بهرامی 1 دنبال‌ کننده

به مناسبت روز جهانی معلولین صحبتی با کودکان داشتیم و کودکان فهمیدند به چه کسانی معلول می گویند و با صندلی نمادین ویلچر آشنا شدند .سپس به مناسبت این روز هر کودک کف دست خود را به رنگ آغشته کرد و روی صندلی نمادین چاپ کرد.