ماهی شانک شنی: Lithognathus mormyrus

192

ماهی شانک شنی (نام علمی: Lithognathus mormyrus)، از شانک‌ماهیای که در بعضی منابع جزو ماهیان ایران دسته‌بندی شده ولی قطعی نیست. این ماهی تا 55 سانتیمتر رشد می‌کند و دوازده سال طول عمر آن است. ◄ اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/persiangulf_gulf_of_oman/Lithognathus-mormyrus.html

pixel