تیزر چهارمین دوره لیگ بازی های رایانه ای ایران از استودیو بازیچی

285

برگزاری این دوره هم به همت بنیاد ملی بازی های رایانه ای ایران و با همکاری گروه مکعب نماینده رسمی جام جهانی بازی های رایانه ای یا ESWC صورت گرفت.

بازیچی
بازیچی 880 دنبال کننده