دوربین دوم روی اسلحه به پابجی اضافه شد

1,335

سرانجام پس از بدقولی های بلوهول، استفاده از دوربین دوم به صورت همزمان به پابجی اضافه شد.

دیجیاتو
دیجیاتو 9.4 هزار دنبال کننده